Preizkusite novo različico: COBISS+
 Vzajemna baza podatkov: COBIB.SI - Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov (Štev. zapisov: 5.091.078)

Izbrani zapis trajna povezava

AvtorVidovič, Mitja
Šajber, Dorica
Kapus, Venceslav
Naslov Uspešnost učenja prsnega z vidika dveh različnih metod učenja plavanja pri štiri in petletnih otrocih / Mitja Vidovič, Dorka Šajber, Venceslav Kapus
Drugi nasloviThe efficiency of teaching breaststroke four and five year old children following two various swim teaching methods
Vrsta/vsebinatype of material prispevek na konferenci
Jezikslovenski
Leto2004
Fizični opis9 str. : Graf. prikazi
OpombeNa CD ROM-u
Samo izvleček in abstract v tiskani verziji.
Bibliografija: str. 9
Izvleček ; Abstract
Predmetne oznake (nekontrolirane)prsno plavanje / predšolski otroci / igra / Fredov plavalni obroč / Fredova metoda / breaststroke swimming / preschool children / Fred's method
UDK797.21
PovzetekSistem oplavanjevanja v Sloveniji je navkljub prizadevanjem v zadnjih letih še vedno premalo učinkovit, še zlasti pri najmlajših. Glede na to da je učenju plavanja namenjeno sorazmerno zadostno število ur, gre vzroke za takšno stanjev največji meri iskati v premalo učinkovitih metodah učenja plavanja. Pričujoča raziskava potrjuje, da je s pravilnim pristopom možno naučiti plavati že štiri in pet letne otroke v sorazmerno kratkem času. To je mogoče doseči le z uporabo metod učenja plavanja, prilagojenim značilnostim in sposobnostim otrok te starosti. Raziskava temelji na primerjavi uspešnosti dveh skupin štiri in pet letnih neplavalcev, ki sta se učili plavati prsno po različnih metodah učenja plavanja. Vzorec merjencev je štel 157 otrok. Eksperimentalna skupina se je učila plavati po Fredovi metodi, ki temelji na uporabi Fredovega obroča. Kontrolna skupina se je učila plavati po klasični metodi, ki jo že več let ustaljeno uporabljajo plavalne šole po Sloveniji. Razlike med skupinami smo testirali s testom hi-kvadrat. Ugotovili smo statistično značilne razlike med rezultati eksperimentalne in kontrolne skupine. Eksperimentalna skupina, ki je vadila po Fredovi metodi, je bila uspešnejša od kontrolne, tako pri štiriletnikih kot pri petletnikih. Pri nobeni skupini nismo ugotovili statistično značilnih razlik v uspešnosti med spoloma. Rezultati raziskave nam dajejo upanje, da bi lahko z uporabo metod učenja plavanja, kakršna je Fredova, vsi otroci v Sloveniji postali plavalci še preden vstopijo v osnovno šolo.
Despite some efforts in the recent years the system of swimming teaching in Slovenia is still not efficient, especially with the youngest. The reasons for unefficiency are to be found in not adequate methods of teaching swimming. The following research confirms that due to the right training approach it is possible that four or five year olds learn to swim in a relatively short period. It is possible to achieve such results only if teaching methods are adapted to characteristics and abilities of four or five year old children. The research is based upon the comparison of efficiency of two four and five year old groups of non swimmers both of them starting learning to swim breaststroke through various teaching methods. The statistical patern involved 157 children. The experimental group was taught according to Fred's swim teaching method basing on using Fred's swimtrainer. The control group was taught according to classical swim teaching method having been used by most swimming schools in Slovenia for many years.
COBISS.SI-ID2173361
Glej publikacijo TI=Zbornik prispevkov [Elektronski vir] = Proceedings.- 9 str.