Preizkusite novo različico: COBISS+
 Vzajemna baza podatkov: COBIB.SI - Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov (Štev. zapisov: 5.091.079)

Izbrani zapis trajna povezava

AvtorSlabe, Anamarija
Naslov Tržno obnašanje slovenskih ekoloških kmetij v razmerah slovenskega trga ekoživil = Market performance of Slovenian organic farms in the context of Slovenian organic market / Anamarija Slabe
Vrsta/vsebinatype of material prispevek na konferenci
Jezikslovenski
Leto2012
Fizični opisStr. 1-8
OpombeIzvleček ; Summary
Bibliografija: str. 8
Predmetne oznake (nekontrolirane)agrarna geografija / ekološko kmetijstvo / ekološke kmetije / ekoživila / Slovenija
UDK631.147(497.4)
PovzetekRastoče povpraševanje po ekoloških živilih v Sloveniji je tržna priložnost za kmete. Namen prve obsežne raziskave trga ekoživil v Sloveniji je bil ugotoviti stanje in perspektive, s poudarkom na domači ponudbi, ter predlagati ukrepe za izboljšanje. Prispevek na osnovi izbranih rezultatov raziskave opisuje tržno uspešnost in tržne načrte slovenskih ekoloških kmetij. Izvedeno je bilo neposredno anketiranje reprezentativnega vzorca ekoloških kmetij (256), popisane so bile ekološke tržnice in opravljeni pogovori z 1/3 prodajalcev na njih ter opravljeni poglobljeni intervjuji s ključnimi trgovci ekoživil. Ugotovljeno je bilo, da je neposredna prodaja s 85 % deležem daleč najpomembnejša oblika trženja slovenskih ekoloških živil. Prevladuje prodaja na kmetiji, približno 110 ekoloških kmetij pa ustvari v povprečju 70 % svojih tržnih prihodkov na ekoloških tržnicah. Po drugi strani pa trgovci poročajo o pomanjkanju oziroma nedosegljivosti domačih ekoloških pridelkov, čeprav potrošniki povprašujejo po njih. Celoten promet z ekološkimi živili v Sloveniji v l. 2010 je ocenjen na približno 1 % vsega prometa z živili, od tega pa je slovenskih ekoloških živil le približno 20 %. Prispevek podaja nekatere predloge za povečanje domače tržne ekološke pridelave, še zlasti v luči dodatnega povpraševanja po ekoživilih (zelena javna naročila).
The growing demand for organic products in Slovenia is creating market opportunity for the farmers. The aim of the first comprehensive research of Slovenian organic market was to establish status quo and perspectives, focusing on domestic supply, and to suggest measures for improvement. The article is describing market performance and market plans of Slovenian organic farms, based on selected results of the research. Face-to face interviews of a representative sample of 256 Slovenian organic farms were used, an inventory of organic farmersʼ markets was established and 1/3 of sellers interviewed; indepth interviews with key retailers of organic foods were performed. It was established that direct sales have by far the most important role for domestic organic products, accounting for over 85 percent of sales. On-farm sales account for the largest share, while about 110 organic farms realise on average 70 percent of their sales on the farmers markets. On the other hand, the retailers reported a lack of availability of domestic organic products, in the contrast to a high interest of consumers. The estimated total volume of organic food sales is 1 percent of the total food sales (2010), where domestic organic products account only for about 20 percent The article is giving some proposals for increasing domestic organic market production, especially from the viewpoint of additional demand for organic foods (green public procurement).
COBISS.SI-ID49215842
Glej publikacijo TI=Prenos inovacij, znanj in izkušenj v vsakdanjo rabo [Elektronski vir] : zbornik referatov.- Str. 1-8