Preizkusite novo različico: COBISS+
 Vzajemna baza podatkov: COBIB.SI - Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov (Štev. zapisov: 5.092.185)

Izbrani zapis trajna povezava

AvtorJuvan, Marko, 1960-
Naslov Kulturni obtok in knjiga : književnost, vednost, prostor in ekonomija (uvodni zaris) = Cultural circulation and the book : literature, knowledge, space, and economy (an introduction) / Marko Juvan
Drugi nasloviKnjiga in ekonomija kulturnih prostorov
Vrsta/vsebinatype of material članek - sestavni del
Jezikslovenski, angleški
Leto2012
Fizični opisstr. 11-35
OpombeBesedilo v slov. in vzpor. prevod v angl.
Bibliografija: str. 21
Povzetek ; Summary
Predmetne oznake (nekontrolirane)zgodovina knjige / knjižnice / svetovna književnost / kulturni prostor / kulturni obtok / book history / libraries / world literature / cultural space / cultural circulation
UDK82.091
Druge klasifikacije
6-200 (FRASCATI)
PovzetekKnjiga kot kulturni predmet posebne vrednosti z jezikovno strukturo besedil, katerih nosilec je, in bibliografskimi kodi, ki so ji lastni kot mediju, sodoloča literarnost. Vpliva na družbeni obtok diskurza, njegovo zvrstno diferenciranost in sistematizacijo. Konceptualna in prostorska struktura vednosti se materializira v knjižnicah (kot nahajališčih knjig ali knjižnih serijah). Knjižnice so križišča in zbirališča "bibliomigracij" (Mani) del različnega geografskega in zgodovinskega porekla ter kraji, ki nam omogočajo vzpostavljanje spoznavnih in ustvarjalnih interferenc med kulturnimi prostori, vpisanimi v knjižne fonde. Knjige evocirajo raznolike imaginarne prostorske modele, tudi globalnega, obenem pa so njihovi prostori fizični in pomenljivi. Medij knjige se od začetkov do današnje ekspanzije digitalne besedilnosti pojavlja v kontekstu ekonomij, ki določajo smer in širino prostorskega dosega z njim kodiranih sporočil. Zgodovina knjige se zato kaže kot polje, ki je v interesu primerjalne književnosti.
The book as a cultural object of special value co-determines literariness through the linguistic structure of the texts it transmits and the bibliographic codes specific to it as a medium. The book influences the social circulation of discourse and its genre differentiation and systematization. The conceptual and spatial structure of knowledge is materialized in the library (book repository or book series). Libraries are meeting places and crossroads of "bibliomigrancy" (Mani) of works having various geographical and historical origins as well as the places that allow us to establish cognitive and creative interferences between cultural spaces inscribed in the library holdings. Books evoke a variety of imaginary spatial models, including the global, while their own spaces are also physical and meaningful. From its beginnings up to the present expansion of digital textuality, the medium of the book appears in the context of economies, which set the direction and breadth of the spatial reach of the messages it transmits and encodes. Book history is therefore a field that lies within the interest of comparative literature.
COBISS.SI-ID49269346
Glej publikacijo TI=Primerjalna književnost ISSN: 0351-1189.- Letn. 35, št. 1 (jun. 2012), str. 11-35