Preizkusite novo različico: COBISS+
 Vzajemna baza podatkov: COBIB.SI - Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov (Štev. zapisov: 5.092.184)

Izbrani zapis trajna povezava

AvtorUrbanc, Mimi
Juvan, Marko, 1960-
Naslov Na stičišču literature in geografije : literatura kot predmet geografskega preučevanja na primeru slovenske Istre = At the juncture of literature and geography : literature as a subject of geographic inquiry in the case of Slovene Istria / Mimi Urbanc, Marko Juvan ; [v angl. prevedel Timothy Pogačar]
Vrsta/vsebinatype of material članek - sestavni del
Jezikslovenski, angleški
Leto2012
Ostali avtorjiPogačar, Timothy
Fizični opisstr. 297-316, 317-337
OpombeBesedilo v slov. in prevod v angl.
Ime in priimek prevajalca posredovala urednica publikacije
Bibliografija: str. 312-316, 333-337
Izvlečka v slov. in angl.
Predmetne oznake (nekontrolirane)slovenska književnost / literarna geografija / slovenska Istra / Slovene literature / literary geography / Slovene Istria
UDK821.163.6.09:913(497.4Istra)
Druge klasifikacije
6-200 (FRASCATI)
URLhttp://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_3_05.pdf
http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2012_3_06.pdf
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-MCUJJ1KS
URNURN:NBN:SI:DOC-MCUJJ1KS
PovzetekLiterarna dela kot diskurzivna artikulacija bivanjskega izkustva življenjskega prostora postajajo legitimen predmet geografskega preučevanja. Postmoderna geografija si je za svoje potrebe prilagodila tudi nekatere koncepcije literarne vede, kot so intertekstualnost, pokrajina kot besedilo ali geografsko zamišljanje. Kvalitativna analiza izbranih primerov literarnih besedil, ki tematizirajo prostor slovenske Istre, pokaže, kako se v njih oblikujejo topofilija, identitetna razlika jaz/drugi ter občutja kraja in brez krajevnosti. Gre za sodobne pojme humanistične geografije, ki pretežno objektivistično, naravoslovno-družboslovno tradicijo stroke nadgrajujejo z upoštevanjem posameznikovega in skupnostnega dojemanja, zamišljanja in oblikovanja prostora. Literarna dela geografiji omogočajo preučevanje našega odnosa do življenjskega okolja in pomenov, ki jih prostoru pripisujemo ali pa se z njimi identificiramo. Naša razmerja do prostora so tudi temeljni pogoj za oblikovanje identitet in družbene odgovornosti.
Literary works as discursive articulation of the experience of residing in a space are becoming a legitimate subject of geographic inquiry. Postmodern geography also has adopted for its purposes some concepts from literary studies, such as intertextuality and landscape as text or geographic imagination. A qualitative analysis of selected examples of literary texts that thematize the space of Slovene Istria shows how topophilia, the Self/other identity distinction, and feelings of place and placelessness take shape in them. These are contemporary concepts of humanistic geography, which build on the predominantly objectivist, natural and social science tradition by taking into account individual and group apprehension, imagination, and formation of space. Literary works enable geography to analyze our relation to our living environs and the meanings that we attribute to the space or identify ourselves with. Our relations to space are also a fundamental condition for forming identities and societal responsibility.
COBISS.SI-ID50403170
Glej publikacijo TI=Prostor v literaturi in literatura v prostoru = Space in literature and literature in space.- Letn. 60, št. 3 (jul.-sep. 2012), str. 297-316, 317-337

info Dostopna je elektronska verzija dokumenta ali pa gre za elektronski vir