Preizkusite novo različico: COBISS+
 Vzajemna baza podatkov: COBIB.SI - Vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov (Štev. zapisov: 5.115.630)

Izbrani zapis trajna povezava

AvtorJuvan, Marko, 1960-
Naslov Darwin preneseno in dobesedno : žanri in znanosti v boju za obstanek / Marko Juvan
Drugi nasloviTaking Darwin metaphorically and literally: genres and sciences in a survival struggle
Taking Darwin metaphorically and literally
Genres and sciences in a survival struggle
Vrsta/vsebinatype of material članek - sestavni del
Jezikslovenski
Leto2012
Fizični opisstr. 53-69
OpombeJubilejna številka: dr. Darku Dolinarju ob sedemdesetletnici
Bibliografija: str. 67-68
Izvleček v slov. in angl. ; Povzetek v angl.
Predmetne oznake (nekontrolirane)literatura in znanost / literarna veda / humanistika / naravoslovje / epistemologija / literarni žanri / ideologija znanosti / interdiskurzivnost / evolucija / literarni darvinizem / literature and science / literary studies / humanities / natural science / epistemology / literary genres / ideology of science / interdiscoursivity / evolution / literary Darwinism
UDK82.091:165
Druge klasifikacije
6-200 (FRASCATI)
URLhttp://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-ADKZDDXZ
URNURN:NBN:SI:DOC-ADKZDDXZ
PovzetekRaziskave literarnih žanrov združujejo zgodovinsko in teoretsko opazovanje, idiografskost in nomotetičnost. Zato se je v zgodovini genologije pojavljala težnja po posnemanju nomotetičnega diskurza naravoslovnih znanosti, med njimi Darwinove evolucijske teorije. V pozitivistični zgodovini žanrov (Brunetière) in materialistično-sistemskem pristopu Morettija je bil pojem evolucije sprejet kot spoznavna metafora, prek katere se stroka lahko rekonceptualizira in tako doseže znanstveno nomotetičnost. Sredi današnjega socialnega darvinizma in globalnega ekonomizma pa se epistemološka razlika med duhovnimi in naravoslovno-tehničnimi znanostmi zaostruje v boj za obstanek obojih: sodobna smer literarnega darvinizma evolucijski nauk razume dobesedno in z njim literaturo (tudi žanre) razlaga s prilagoditvami človeške vrste. Ta pristop računa, da bo popolna uskladitev literarne vede z naravoslovno paradigmo stroki omogočila preživetje.
Literary genre studies combine historical and theoretical observation, and idiographic and nomothetic features. Therefore, the tendency to copy the nomothetic discourse of the natural sciences appeared in the history of genre theory, including Darwin's theory of evolution. According to the positivist history of genres (Brunetière) and Moretti's materialistic-systemic approach, the concept of evolution was adopted as a cognitive metaphor through which the discipline can reconceptualize itself and thus achieve a scientific nomothetic character. During today's social Darwinism and global economy, the epistemological difference between the intellectual sciences and the natural and technical sciences is growing into a struggle for the survival of both: the modern branch of literary Darwinism understands the theory of evolution literally and uses it to interpret literature (including its genres) based on the adaptations of the human species. According to this approach, it is expected that a full harmonization of literary studies with the natural science paradigm will ensure its survival.
COBISS.SI-ID50788450
Glej publikacijo TI=Primerjalna književnost ISSN: 0351-1189.- Letn. 35, št. 3 (dec. 2012), str. 53-69

info Dostopna je elektronska verzija dokumenta ali pa gre za elektronski vir