Try new release: COBISS+
 Shared database: COBIB.SI - Union bibliographic/catalogue database (No. of records: 5.106.320)

Selected record permalink

AuthorRobnik, Ana
Štok, Bojan
Kos, Gorazd
Petr, Ciril
Title Arhitektura ogrodja za upravljanje telekomunikacijskih naprav / Ana Robnik ... [et al.]
Type/contenttype of material conference contribution
LanguageSlovenian
Publication date2002
Physical descriptionStr. 215-223
NotesSoavtorji: Bojan Štok, Gorazd Kos, Ciril Petr
Bibliografija: str. 223
Uncontrolled subject headingsračunalništvo / telekomunikacije / programska oprema / metapodatki / terminalni adapter
UDC004:621.39
SummaryDružina produktov SI2000 V6 omogoča komutacijo v klasičnem vodovnem omrežju in je nadgrajena z omrežnimi elementi, ki omogočajo dostop in prenos govora in podatkov v širokopasovnem in IP omrežju. Predstavljana je arhitektura ogrodja za upravljanje tako zasnovanih programabilnih vozlišč. S pomočjo pripravljenih komponent lahko upravljamo različne tipe telekomunikacijskih vozlišč. Telekomunikacijska vozlišča so podatkovno krmiljena. Podatki so shranjeni v različnih podatkovnih shrambah (relacijske baze, MIB, aktivni imeniki in drugo). Objektni model podatkov iz različnih shramb definiramo s pomočjo metapodatkov, opisanih s pomočjo označevalnega jezika XML. Ogrodje validira sintakso metapodatkov s pomočjo XML sheme. Metapodatki omogočajo preslikavo podatkov v poslovne objekte preko različnih protokolov (JDBC, SNMP, LDAP) in definirajo obliko uporabniškega vmesnika, ki ga ogrodje generira. Ogrodje omogoča drugim proizvajalcem dostop do poslovnih komponent preko različnih protokolov (CORBA-IIOP, SOAP, RMI). Opisan je praktični primer uporabe ogrodja pri upravljanju terminalnega adapterja. Terminalna oprema omogoča, da lahko dobro poznane analogne (POTS) in ISDN telefone ter faks naprave priključimo neposredno v omrežje IP za potrebe prenosa govora in podatkov.
COBISS.SI-ID12501593
See publication: TI=OTS'2002 : objektna tehnologija v Sloveniji : zbornik sedme konference, Maribor, 19. in 20. junij 2002.- Str. 215-223