Try new release: COBISS+
 Shared database: COBIB.SI - Union bibliographic/catalogue database (No. of records: 5.120.482)

Selected record permalink

AuthorČuček, Lidija
Kravanja, Zdravko
Title MINLP optimiranje procesov proizvodnje bioetanola s procesnim sintetizerjem MIPSYN [Elektronski vir] / Lidija Čuček, Zdravko Kravanja
Other titlesMINLP optimization of processes of bioethanol production with process synthesizer MIPSYN
Type/contenttype of material conference contribution
LanguageSlovenian
Publication date2009
Physical description14 str.
NotesIzvleček ; Abstract
Bibliografija: str. 13-14
Uncontrolled subject headingssinteza bioetanola / MINLP / procesni sintetizer MIPSYN / matematično programiranje / ekonomska analiza / bioethanol / MINLP / process synthesizer MIPSYN / mathematical programming / economic analysis
UDC66
SummaryV prispevku opisujemo optimirane procese za proizvodnjo etanola s superstrukturnim pristopom iz različnih surovin, ki vsebujejo škrob, sladkor in/ali lignocelulozo. Superstrukture procesov smo modelirali kot mešano-celoštevilske nelinearne programirne (MINLP) probleme, ki vsebujejo tako diskretne (optimiranje topologije oz. strukture) kot zvezne spremenljivke(optimiranje obratovalnih pogojev in dimenzij naprav). Za optimiranje smo uporabili enačbno-orientiran procesni sintetizer MIPSYN, v katerem so uporabljene tehnike in strategije MINLP. Kriterij optimiranja, definiran z namensko funkcijo, je maksimiranje letnega dobička. Sinteze procesov smo izvedli brez in s sočasno izvedeno toplotno integracijo. Predpostavili smo kontinuirne procese z 8500 ur letnega obratovanja in masnim tokom posamezne surovine, qm = 18 kg/s. Največjo proizvodno kapaciteto etanola smo dobili pri procesu proizvodnje iz koruze, in sicer malo več kot 225 106 L/leto. Izkoristek procesa znaša približno 38 %. Tudi ekonomsko se najbolj izplača pridobivati etanol iz škrobnih surovin, torej iz tistih, ki so namenjene prehrani, zaradi relativno visokega donosa in tudi doba vračanja je kratka. Procesi iz lignoceluloznih materialov zahtevajo visoko investicijo in trenutno še niso povsem rentabilni.
In this paper optimized processes for ethanol production with superstructural approaches from various raw materials, that include starch, sugar and/or lignocellulose, are presented. Superstructures of the processes are modeled as mixed integer nonlinear programming (MINLP) problems involving discrete (optimization of topology - structure) and continuous (optimization of operating conditions and process units dimensions) variables. An equation-oriented process synthesizer MIPSYN, which contains MINLP solution techniques and strategies, was used. Optimization criterion, defined by objective function, is maximizing the annual profit. Process synthesis was performed with and without simultaneous heat integration. Continuous processes with 8500 hours of annual operation and mass flow of each raw material, qm = 18 kg/s, are assumed. Maximum production capacity of ethanol was obtained by corn-based production, little more than 225 106 L/year. The efficiency of the process is around 38 %. Also economically the best option to produce ethanol is from starchy materials, i.e. from those intended for food, because of relative high yield and short payback time. Processes from lignocellulosic materials require high investment and are currently not yet fully viable.
COBISS.SI-ID13471766
See publication: TI=Slovenski kemijski dnevi 2009, Maribor, 24. in 25. september 2009 [Elektronski vir].- 14 str.